„Je to jakási vzpomínka na lidi, kteří nám jednotlivé věci věnovali. Muzeum začínalo téměř z ničeho. Přes devadesát procent exponátů jsme získali až v průběhu naší činnosti. Sbírky nyní čítají přes tisíc položek,“ potvrdil ředitel Daniel Mach. Často to jsou obyčejné věci, které dříve lidi běžně používali, žili s nimi.

Na výstavě tak bude k vidění například venkovní automat na filmy do fotoaparátů (na říšské marky), sedací souprava ve stylu vídeňského baroka, dobový pracovní stůl, hračky i hudební nástroje.

Sbírky muzea však obohacují i výtvarné práce lidí ze zdejšího kraje. Například od sochaře Emila Schwantnera či obrazy malíře Johanna Koehlera. Jeho obraz Na okraji lesa muzeum díky sponzorům a městu koupilo až v německém Výmaru.

K nejzajímavějším součástem stálé expozice patří část věnovaná historii hornictví. Zaujmou především modely průřezu dolem, které názorně představují uspořádání šachty a chodeb. Pak i hornický dřevěný vůz z roku 1924 či figurína horníka sedícího na šajskýblu.

V části věnované zajímavým osobnostem regionu lze nalézt také model letadla Etrich Taube II. Jeho autor, Vladimír Dušek, za něj získal na modelářské soutěži světový titul. V muzeu nechybí ani národopisná expozice a oddělení mapující historii regionu. Od prvních zmínek až po konec druhé světové války.
Muzeum slouží zároveň jako turistické informační centrum a jeho pracovníci se podílejí i na pořádání Dne lidových řemesel.

Současná výstava bude otevřena po celou letní sezónu, do konce srpna.