Každý kus byl uloven v roce 2010 a v okrese Trutnov. Jen jelení rajon je větší, ten sahá až po Harrachov. „Za posledních 26 let je tu nejvíce trofejí. Ať jeleních, srnčích, daňčích, mufloních či černé zvěře. Úhrnem 1079 kusů,“ říká u vchodu do výstavních prostor Miroslav Junek.

A předpokládá se, že podobná čísla budou i v následujících letech. „Svědčí to o tom, že členové Českomoravské myslivecké jednoty plní plány, které jim byly schváleny, a uloví stanovený počet kusů,“ dodává Junek. Nejpočetněji je tradičně zastoupená zvěř srnčí (853 ks), následuje jelení (171), mufloní (19), daňčí (14). Dále je tu vystaveno 10 lišek, po pěti kňourech a jezevcích a jeden psík mývalovitý. Mezi návštěvníky ale nejsou jen myslivci. Chodí i školy, členové kroužků ochránců přírody a pravidelně nechybí ani návštěvníci z větších vzdáleností. Byli tu již lidé z Plzně, Ústí nad Labem, Prahy i z Německa. Výstava potrvá do neděle, otevřena je denně od 9 do 17 hodin.