Na nápad přišel bývalý kronikář Pavel Janoušek, který se v současné době věnuje třídění Geislerovy sbírky. Právě ta by se měla stát základem publikace. Nápad zaujal také nejvyšší představitele města.

Pro zmapování celého města je třeba ale najít i historické fotografie z lokalit, které v Geislerově sbírce nejsou zastoupené. Jedná se o Lipnici, Městskou Podstráň, Pod nádražím, Mandlovky, Klazarky, Sochorovky, Sylvárov, Žirečskou Podstráň a Žireč. Fotky je možné zanechat v podatelně městského úřadu nebo je osobně předat Pavlu Janouškovi. Po zpracování budou snímky majitelům vráceny zpět.