Přípravě a organizování vůbec prvého setkání se věnovala členka souboru Jana Tauchmanová Koutníková. Významnou pomoc jí poskytl ředitel Základní umělecké školy Karla Halíře, Radek Hanuš. Setkání se zúčastnily přes tři desítky členů a vzpomínání na krásnou minulost dlouho nemělo konce.

Ředitel Radek Hanuš pro setkání poskytl krásné prostory koncertního sálu s příslušenstvím. Dokonce vznikl zpěvník obsahující 20 skladeb a zpěvem Tam na horách a dalších písní se rozezněl sál školy. K prohlídce bylo připravené fotoalbum se snímky z úžasného slavnostního koncertu k 70. výročí založení českého uměleckého školství ve Vrchlabí. Krásné album s fotografiemi souboru Špindleráček přinesli jeho zakladatelé Jana a František Tauchmanovi.V průběhu vzpomínání na Josefa Václava Kratochvíla Jana Tauchmanová s nadsázkou nazvala současného ředitele Radka Hanuše „Josefem Václavem Kratochvílem" současné umělecké školy. Během celého setkání se s neobvyklou péčí a s úsměvem starala o všechny zúčastněné učitelka Jaruška Nývltová. Její rodiče byli dlouholetými členy souboru, věnovali se tanci i zpěvu.

Závěrem nelze opomenout zpěváka Františka Koudelku z dětského sboru Krakonoš. Zazpíval píseň tenoristy Leška Krejčího, člena souboru Sedmihlásek. Jeho procítěné podání bylo pro všechny zážitkem. Veškeré zpívání bylo v klavírním doprovodu Radka Hanuše.

Otto Singer