V dubnu 1825 při požáru celé obce kostel i s přilehlým zámečkem vyhořel. Požáru padl za oběť hlavní oltář a oltář Kalvárie. Současný dřevěný oltář z roku 1839 je prací mistra Suchardy, další výzdoba je od žirečských rodáků, bratrů Jana a Františka Pacákových. V současné době je kostel součástí Domova sv. Josefa pro nemocné s roztroušenou sklerózou. Ten sídlí v bývalém jezuitském klášteře. Návštěvníci si tu mohou projít klidovou zónu a odpočinout si. Nedaleko kostela je také zámecká zahrada s řadou zajímavých stromů, která je upravená pro pohyb vozíků a kočárků.