Přestože objekt je v technicky špatném stavu, s okolním hřbitovem tvoří nostalgicky malebné zákoutí. Pochází z roku 1692, postaven byl svobodným pánem de Waggim a zvětšen roku 1755 hrabětem Wilibaldem von Schafgotschem.

V roce 1802 byl postaven presbytář, v roce 1804 panská hrobka a roku 1836 kostelní věž. Poslední opravou prošel kostel v roce 1932. Zvony kostela sdílely osud většiny všech zvonů v období dvou světových válek. Za zmínku však stojí především sedm náhrobních kamenů ve vnější zdi kostela, které jsou dokladem o vlastnících panství a obce. Nejstarší je ze 14. století.