Předchozí
1 z 5
Další

„Když o tom tak přemýšlím, tak je to vlastně moje povaha. Nevydržím na místě, v klidu. Neustále myslím na to, co by se dalo, plánuji si věci a přemýšlím dopředu. Stejně tak tomu bylo i v roce 2013, kdy byl mladšímu synovi teprve 1 rok. Po celou dobu mateřské dovolené jsem stále vypomáhala z domu svému zaměstnavateli (soukromá firma působící ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsem působila necelých 10 let jako asistentka obchodního ředitele). Stále častěji jsem si však kladla otázku, zda nepotřebuji v rámci zaměstnání změnu. Chtěla jsem se do budoucna i trochu posunout a dokončit si vzdělání. A právě v létě 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na pozici projektového manažera (manažerky) Místní akční skupiny Královédvorsko, která v té době na území Královédvorska vznikala. Pojem Místní akční skupina byl pro mě zcela něčím novým a velkým neznámým. Nastudovala jsem si informace o působnosti MAS v ČR, jejich historii, co je jejich hlavní činností a čím se zabývají. Cítila jsem, že existence MAS může být pro region velkou příležitostí k rozvoji. Na výběrové řízení jsem se přihlásila a vyhrála ho. Šla jsem do zcela neznámého prostředí. Syn tehdy ve svých 1,5 letech nastoupil do soukromé mateřské školy, což pro mne byla velká pomoc a já se mohla práci od začátku věnovat naplno.“

Lenka Křížová pracuje jako ředitelka kanceláře Místní akční skupiny a je vedoucí manažerkou pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.Zdroj: archiv Lenky Křížové

Práce v místní akční skupině je poměrně náročná na čas. Nicméně pokud se podaří nějaký projekt úspěšně dokončit, je to krásný pocit zadostiučinění. Své o tom ví i Lenka Křížová, která nám poví, co považuje za svůj největší úspěch na své pracovní pozici. „V roce 2013, kdy MAS Královédvorsko vznikla, bylo všeobecně povědomí veřejnosti o existenci Místních akčních skupin (MAS) malé. V našem kraji, na Královédvorsku, tak vznikal subjekt, jehož budoucnost a přínos pro region byly vcelku nejasné. Prvotní (i existenční) problémy MAS nebylo mnohdy vůbec lehké vyřešit. MAS nedisponovala žádným majetkem, provoz kanceláře financovala z úvěru a zaměstnancům se mzda proplácela i zpětně za několik měsíců práce. Rovněž bylo nutné překonat počáteční nedůvěru jednotlivých obcí. Bylo velice těžké obhajovat činnost MAS a přitom nevědět, zda se vše opravdu podaří, ale i to mne hnalo dál. Krůček po krůčku pokračovaly intenzivně práce na strategii, jejíž schválení následně umožnilo přerozdělování finančních prostředků do regionu. Odstartovala tak aktivní spolupráce s obcemi, podnikateli, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty na Královédvorsku, zjišťování jejich potřeb a následné propojení s možnostmi, které MAS nabízela. Největší radost mi teď dělá prakticky každý podpořený projekt, jenž díky MAS získá podporu a je realizován. Vidím ten přínos pro Královédvorsko, které by neexistencí MAS přišlo o možnost čerpání finančních prostředků. Také jsem ráda za to, že se podařilo v území efektivně propojit veřejnou, soukromou a neziskovou sféru, zapojit subjekty do aktivní spolupráce a efektivně tak společně komunikovat. I to je role MAS. Důležitá je pro mne také podpora všech našich obcí, jejich starostek, starostů a našich členů, kteří se s námi na různých aktivitách podílejí,“ vysvětluje Lenka Křížová, která hned doplňuje, jak je práce v tomto odvětví náročná: „Pokud mohu navázat na předchozí sdělení, tak za tím nevidím žádný konkrétní projekt některého subjektu, ale právě celkově řízení, koordinaci a existenci MAS jako takové. Nejnáročnější z hlediska zodpovědnosti za celou MAS je pro mne udržet si právě důvěru všech zapojených obcí, členů a zaměstnanců, vzbudit pozitivní náhled na činnost MAS i ze strany veřejnosti a snažit se být prospěšní v oblastech rozvoje Královédvorska.“

Lenka Křížová pracuje jako ředitelka kanceláře Místní akční skupiny a je vedoucí manažerkou pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.Zdroj: archiv Lenky Křížové

Letošní koronavirová situace se do její práce rovněž promítla. „Letošní rok nebyl lehký pro nikoho. Pandemie měla dopad i na realizaci některých projektů. Převážně to bylo před prázdninami, kdy jsme podpořili několik příměstských táborů a organizátoři ani nevěděli, zda je vlastně budou moci vůbec realizovat. Někteří podnikatelé odložili i plánované nákupy strojů, zařízení a vybavení. Snažili jsme se být neustále v těchto věcech nápomocni a konzultovali jsme veškeré dotazy s jednotlivými řídícími orgány ministerstev tak, aby jednotlivé realizace byly zasaženy co možná nejméně. Na jaře jsme na web přidali novou záložku Aktuality – Covid (https://www.maskd.cz/aktuality-covid ) a snažili se poskytovat a zprostředkovávat nejdůležitější a nejnovější informace, které se týkaly vypisovaných podpor pro podnikatele, OSVČ, ošetřovného atd. Veškeré informace jsme pak prezentovali také přes sociální sítě, zasílali pravidelně členům. Nezávazně se u nás začala protínat nabídka s poptávkou týkající se roušek, což se na jaře řešilo hodně intenzivně a my tak zprostředkovávali informace, kdo roušky šije a nabízí a kdo je naopak potřebuje. Operativně jsme vyhlásili rychlou výzvu pro podnikatelské subjekty a pod názvem Dvoutisícovka (https://www.maskd.cz/dvoutisicovka/) jsme jednotlivým žadatelům poskytli až 2000 Kč na nákup ochranných pomůcek, dezinfekce, roušek, rukavic. Vše se setkalo s velmi pozitivním ohlasem. Zapojili jsme se také do projektu na podporu lokální ekonomiky https://www.maskd.cz/spoustime-kampan-na-podporu-lokalni-ekonomiky/.

Foto kanceláře ve Dvoře Králové nad Labem.Zdroj: archiv Lenky Křížové

Nyní, na podzim, po dobu nouzového stavu realizujeme vlastní projekt Nakupujeme pro Královédvorsko (https://www.maskd.cz/nakupujeme-pro-kralovedvorsko/ ), kdy přicházíme s nabídkou zajištění nákupů pro osoby, které jsou v karanténě, seniory a ostatní obyvatele, jimž nákaza Covid-19 znemožňuje obstarání běžného nákupu. Zřídili jsme kontaktní linku a každý všední den mají lidé na území naší MAS možnost zavolat a objednat si například vyzvednutí léků či nákup. Vše jim zajistíme a v den objednávky doručíme. Ve chvíli, kdy jsme tuto službu začali nabízet, se nám ozvala spousta dobrovolníků z řad veřejnosti se zájmem zapojit se do projektu a pomáhat. To nás velmi mile překvapilo,“ doplňuje Lenka Křížová.

Předání cen na KHK - za inspiraci - projekt Sdílená učebna informatiky a robotiky.Zdroj: archiv Lenky Křížové

A co plánuje v nejbližší době? „Již v letošním roce jsme měli naplánovanou spoustu aktivit, jejichž realizaci nám narušila pandemie Covid-19. Nicméně i teď se rodí mnoho nápadů, které bychom rádi v příštím roce uskutečnili. Hned na začátku roku, pokud nám to situace dovolí, bychom rádi uskutečnili odložený Veletrh zaměstnavatelů na Královédvorsku (https://www.maskd.cz/veletrh-zamestnavatelu-na-kralovedvorsku/ ), který se měl konat v září. Máme domluvených 11 místních zaměstnavatelů, kde se prolínají různé profese a povolání. Náš cíl je přiblížit žákům 8. a 9. tříd, kteří se právě rozhodují, jakou střední školu či učební obor zvolí, profese, se kterými se právě na Královédvorsku mohou setkat. Chceme udržet mladé lidi v regionu a ukázat jim, že i u nás působí mnoho zajímavých firem, ve kterých mohou jako budoucí zaměstnanci působit. V jarních měsících bychom rádi uspořádali společně s Lesy města Dvůr Králové nad Labem veřejné sázení stromků v místním lese (Pojďte s námi sázet budoucnost). Pravidelně také vypisujeme na začátku roku vlastní výzvu na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí na Královédvorsku. ( https://www.maskd.cz/podporime-vasi-akci-ii/ ) Rádi bychom spustili v příštím roce také trošičku nový koncept – krátké medailonky (rozhovory) se zajímavými lidmi, kteří u nás žijí. Láká nás i organizace sportovní charitativní akce, kde by si vždy sami účastníci mohli vybrat, který z místních projektů chtějí svou sportovní aktivitou podpořit. Těch nápadů je spousta a vždy se snažím propojit co možná nejvíce možnosti MAS s potřebami v území a reagovat na ně,“ říká závěrem Lenka Křížová a my jí přejeme v její práci hodně elánu a úspěchů.

Lenka Křížová pracuje jako ředitelka kanceláře Místní akční skupiny a je vedoucí manažerkou pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.Zdroj: archiv Lenky Křížové