Předchozí
1 z 5
Další

O vstupu do Sokola říká: „Do Sokola mě přivedla babička v roce 1973. Babička byla sama sokolská cvičitelka, i moje prababička byla sokolka, takže to máme v rodině. Odmalička jsem poslouchala o Sokole, o sokolech.“ Již od mládí poctivě zpracovává svá poznání ze všedních dnů v Sokole, píše články do regionálních tiskovin, do sokolského tisku, zpracovává fotodokumentaci i video.

Pavlína Špatenková je učitelkou, ale pracuje rovněž jako trenérka a vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem i župy Podkrkonošské - Jiráskovy. Svůj volný čas věnuje dětem a historii Sokola.Zdroj: archiv P. Špatenkové

Pracuje rovněž jako trenérka a vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové n. L. i župy Podkrkonošské - Jiráskovy. Svůj volný čas věnuje dětem, které se rozhodly nesedět doma, ale aktivně se hýbat. Pavlína Špatenková vede několik oddílů najednou, její cvičební hodiny navštěvují děti různého věku a výkonnosti. Založila přípravku gymnastiky pro nadějnější děti, chlapci navštěvují svůj oddíl sportovní gymnastiky. Pracuje také v oddílu lehké atletiky.Dětem se věnuje i o víkendech a prázdninách, absolvuje s nimi nespočet závodů, organizuje veřejná vystoupení, výstavy o Sokole a její letní prázdniny byly během posledních 25 let ve znamení vedení tábora na Ježkově u Dvora Králové.

Pavlína Špatenková je učitelkou, ale pracuje rovněž jako trenérka a vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem i župy Podkrkonošské - Jiráskovy. Svůj volný čas věnuje dětem a historii Sokola.Zdroj: archiv P. Špatenkové

Jednou z jejich zálib je zájem o historii sokolského hnutí, především pak sokolský odboj za druhé světové války. V poslední době se jí a jejím kolegům povedlo odhalit kameny zmizelých rodinám Burdychových na Končinách a Satranových na Bohdašíně u Červeného Kostelce, které za války zaplatily životem za to, že přechovávaly parašutistu Jiřího Potůčka.

Pavlína Špatenková je učitelkou, ale pracuje rovněž jako trenérka a vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem i župy Podkrkonošské - Jiráskovy. Svůj volný čas věnuje dětem a historii Sokola.Zdroj: archiv P. Špatenkové

Další kameny byly odhaleny v Doubravici řídícímu učiteli Karlu Ježkovi a ve Dvoře Králové starostovi města Jaroslavu Bilinovi a starostovi jednoty JUDr. Františku Pařezovi. „Tam jsem měla celou organizaci na svých bedrech a mám radost, že i když celé odpoledne při pietních aktech pršelo, že se akce vydařila,“ říká Pavlína Špatenková. V úctě k sokolům organizuje pietní akty u příležitosti Památného dne Sokola, Večer sokolských světel, zajišťuje účast krojovaných sokolů na pietních aktech, pohřbech, zastupuje jednotu a župu jako řečník.

Pavlína Špatenková je učitelkou, ale pracuje rovněž jako trenérka a vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem i župy Podkrkonošské - Jiráskovy. Svůj volný čas věnuje dětem a historii Sokola.Zdroj: archiv P. Špatenkové

Díky župní starostce Heleně Rezkové se podařilo vydat společnými silami knihu, která mapuje sokolský odboj v župě Podkrkonošské - Jiráskově. Kniha vypráví o osudech více než 160 vězněných, umučených a popravených sokolů nejen župy Podkrkonošské ale částečně i župy Orlické. „Máme za sebou takřka 30 besed nad těmito osudy a nad knihou. Při psaní knihy se nám podařilo navázat hluboká přátelství s potomky perzekvovaných sokolů“, říká Pavlína Špatenková. V roce 2018 obdržela společně s Helenou Rezkovou za tento publikační počin Kulturní cenu města Dvora Králové nad Labem.

Pavlína Špatenková je učitelkou, ale pracuje rovněž jako trenérka a vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem i župy Podkrkonošské - Jiráskovy. Svůj volný čas věnuje dětem a historii Sokola.Zdroj: archiv P. Špatenkové