Příběh 186 kg těžkého monumentu je pozoruhodný. Pamětní desku stvořil významný sklářský výtvarník a pedagog Božetěch Medek, který v Trutnově vykonával u 3. roty hraničářského praporu č. 2 službu jako četař aspirant. Odlila ji slévárna M. Roubíčka v Poříčí u Trutnova. Stala se součástí pomníku v trutnovských kasárnách, který byl odhalen 9. května 1936. V říjnu 1938 byla deska během evakuace kasáren demontována a poté uložena do úkrytu v muzeu v Jaroměři, schovaná před nacisty. Po válce se na ni zapomnělo a v květnu 1947 byl odhalen v kasárnách nový pomník ze žuly, který zanikl krátce po komunistickém převratu 1948.

Trvalo přes osmdesát let, než desku náhodně vysvobodilo ze zapomnění vyklízení sklepa při rekonstrukci jaroměřského muzea. Jaké to bylo překvapení! Mnoho odborníků považovalo historický kousek za nenávratně ztracený a zničený nacisty. Teď má možnost vrátit se na původní místo kasáren, kde dnes sídlí Policie ČR. Byl by to unikátní a důstojný návrat po takové době. Navíc v ulici, která nese název Roty Nazdar. Tím symbolicky a stylově vyvrcholí jeho cesta. Důstojnou péči si rozhodně zaslouží.