Není divu, že starostové všech tří obcí obdrželi za rozvoj cyklistiky ocenění ministrů dopravy a pro místní rozvoj. Rok 2009 byl mimořádný i z jiných důvodů. Krkonoše vůbec poprvé hostily národní cyklokonferenci, Správa KRNAP turisty na kolech opět pustila až k Labské a Luční boudě, populární cyklobusy navíc letos přepravily rekordní počet pasažérů. Byť Krkonoše mají ve srovnání s jinými regiony určitě co dohánět, v posledních měsících udělaly velký krok dopředu a cykloturistům začínají nastavovat mnohem přívětivější tvář, než tomu bylo v minulosti zvykem.