Pekař totiž podle šetření členů výboru porušil zákon. Zastupitel Otto Jarolímek (NEZ) oficiální cestou požádal o jeho potrestání, protože místostarosta na červnové schůzi nerespektoval Zákon o obcích a jednací řád zastupitelstva, když odmítl vystoupení několika občanům, kteří se řádně přihlásili do diskuse k projednávaným otázkám.

Svobodová svoje tvrzení podložila nejen šetřením a rozhodnutím členů výboru, ale též stanoviskem příslušného odboru Ministerstva vnitra. „Nebudeme přece veřejně kárat a trestat jednoho z nás,“ řekl Pekařův stranický kolega Tomáš Sláma, podle jehož slov zastupitelstvu nepřísluší, aby rozhodovalo o vině a postihu svých členů, a to zřejmě i ve chvíli, kdy neplní svůj zastupitelský slib a porušují zákony. Jarolímek namítl, že Pekař si trest zaslouží, neboť nejen nedodržuje demokratické principy tím, že při řízení schůzí permanentně odebírá slovo svým kolegům, skáče jim do řeči a přerušuje jejich vyjádření, ale brání ve svobodném projevu i lidem, kteří se řádně přihlásili do diskuse k důležitým bodům jednání, jež se většinou citelně dotýkají veřejnosti i zájmů jich samotných.

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu kontrolního výboru s tím, že podle slibu Jaromíra Pekaře, se příště už nic podobného nebude opakovat. Jak ale budou tento signál vnímat občané města, zejména od členů strany, která proklamuje, že je demokratická, se lze jen domnívat.

Otakar Grund