Z nádrže nákladního vozidla unikala nafta. Pomocí chemického technického automobilu přečerpali hasiči z nádrže asi 300 l nafty, silnici pak ošetřili sorbentem a uklidili místo zásahu.