Pozor na škodu vyšší než 100 tisíc

Řidiči by měli policii volat k havárii vždy, když dojde na některém z vozidel ke škodě vyšší jak 100 tisíc korun, a to včetně přepravovaných věcí (i u služebních aut, aut na leasing nebo automobilů, které řídí někdo z rodiny majitele). Dále v případě, že je při nehodě zraněna nebo usmrcena osoba nebo pokud dojde k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby. Tím je na mysli například poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, náraz do sloupu veřejného osvětlení a podobně.

Policii by měli řidiči zavolat v případě, že někdo z účastníků odmítne sepsat záznam nebo se účastníci na vině nedohodnou. A také, když dojde k poškození pozemní komunikace (dopravní značka, svodidla) a k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních přejezdech) nebo poškození životního prostředí.

Policii volejte i v případě, kdy sami nebudete po nehodě schopni obnovit plynulost provozu.

Sepište záznam o dopravní nehodě

Naopak bez asistence mužů zákona se řidiči obejdou v případě, když je škoda na vozidle nižší jak 100 tisíc korun a nedošlo ke zranění osob ani k dalším škodám.

Pak ale musejí účastníci havárie sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který musí obsahovat popis místa vzniku nehody, čas, příčiny, průběh a následky, identifikaci účastníků a vozidel. Záznam musejí účastníci nehody podepsat a předat pojistiteli, který by měl plnit pojistné, tedy pojišťovně viníka dopravní nehody.

Záznam může mít volnou formu, formulář zákon přímo nepředepisuje, přesto doporučujeme tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který je dobře vozit vždy ve vozidle s sebou.

K dispozici je v pojišťovnách nebo na například na adrese: http://www.uloz.to/…ehode-cz.pdf