Na silnicích trutnovského okresu nedošlo k žádné havárii, při které by byla škoda vyšší než 100 tisíc korun, nebo by došlo ke škodě na majetku třetí osoby či ke zranění některého z účastníků nehody.

Na tísňovou linku 158 operační důstojníci přijali 52 telefonátů, 20 z nich bylo využito a zbývajících 32 nesouviselo s prací PČR.