Ve čtvrtém měsíci roku 2010 naštěstí nedošlo k žádnému úmrtí na silnicích, nehody si ovšem vyžádaly tři těžká a třiadvacet lehkých zranění účastníků silničního provozu. Uvedla to policejní mluvčí Věra Krejčová.

Rychlost se stále nedodržuje

V průběhu dubna policisté při dozoru nad silničním provozem zjistili v regionu 43 řidičů, kteří před nebo v průběhu jízdy požili alkoholický nápoj. Ve stejném období loňského roku odhalili muži zákona o devět takto nezodpovědných řidičů méně. Od počátku letošního roku do konce dubna policisté na Trutnovsku odhalili již celkem 167 podnapilých.

Jako jeden z největších problémů se ukazuje nedodržování rychlosti v předepsaných úsecích. Takového přestupku se dopustilo 576 řidičů. Počty neukázněných řidičů se stále zvyšují. Oproti březnu bylo v dubnu na Trutnovsku téměř o osmdesát takových provinilců více. Ze statistických údajů vyplývá, že bezpečnostní pásy nebo zádržný systém nepoužilo ve svých automobilech 114 občanů.

Devět řidičů porušilo zákaz a během jízdy telefonovalo s hovorovým zařízením v ruce. Nepoužívání bezpečnostních pásů a telefonování při jízdě je srovnatelné s minulým obdobím. U 151 případů policisté odhalili špatný technický stav motorových vozidel.

Dopravní policisté v dubnu vyřešili na místě celkem 978 přestupků udělením blokových pokut řidičům motorových vozidel, a to částkou 854 tisíc korun.
Policie se zaměřuje i na další účastníky silničního provozu, jako jsou cyklisté a chodci. Těm bylo uloženo 46 blokových pokut ve výši 10.600 korun.

Kontroly budou pokračovat i nadále

„I v nadcházející době policisté slibují řidičům, že budou provádět zvýšený dohled a kontroly nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, a to zejména v úsecích, kde není dodržována předepsaná rychlost,“ dodala mluvčí Věra Krejčová.