V místě došlo k uvolnění kamenní ze skály nad silnicí a pádu do vozovky, jeden jízdní pruh musel být uzavřen. Jednotky zajišťovaly odklizení kamení z komunikace. Protože hrozilo další uvolnění části skály, strhávali zbytky úlomků hasiči pomocí vodního proudu. Silničáři následně zajistili osazení komunikace dopravním značením pro snížení rychlosti.