Mezi nejčastější případy patřily majetkové trestné činnosti, maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, poškozování cizí věci, neoprávněné držení platební karty, ohrožení pod vlivem návykové látky, výtržnictví, neoprávněné užívání cizí věci a zanedbání povinné výživy. V jednom případě policisté prošetřují úmrtí osoby.

Skupina dopravních nehod zaprotokolovala deset havárií, při kterých došlo ke třem lehkým zraněním. Čtyři nehody dopravní policisté zadokumentovali jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Ve třech případech sehrál při nehodách svoji roli alkohol, který řidiči požili před nebo při jízdě.

Na tísňovou linku 158 bylo přijato 172 telefonátů, 52 z nich bylo využito a zbývajících 38 nesouviselo s prací PČR.