Poselství starosty města, zpráva o pandemii koronaviru, soupis orientačních cen, za které se dají pořídit běžné potraviny a služby, stokoruna a padesátikoruna nebo výroční vydání Radničního zpravodaje a pamětní mince k 800. výročí založení Litoměřic. To jsou jen některé předměty, které v pondělí 17. května dopoledne uložil litoměřický starosta Ladislav Chlupáč do tubusu, jež následně umístil do nové kopule na samém vrcholku vyhlídkové věže Kalich jako vzkaz příštím generacím.

Poselství je doplněno také vydáním Litoměřického deníku z pondělí 10. května, kde je na titulní straně otisknutá fotografie ze snímání původní makovice, která rovněž skrývala vzkazy z 18. a 19. století.

„Jedná se o mimořádnou událost a vážím si toho, že zrovna já mohu tyto materiály pro příští generace uložit,“ poznamenal starosta a přiblížil, že ve svém průvodním slovu zmínil například projekty zrealizované v Litoměřicích za poslední roky. Mezi nimi například stavbu nového mostu přes Labe nebo rekonstrukci gotického hradu. „Je tam také zmínka o tom, že neprožíváme období válek a vážíme si toho, ale že v tuto dobu prožíváme komplikované chvíle spojené s covidem. Budoucím generacím jsem dále popřál, aby prožívaly klidné chvíle v našem krásném městě,“ doplnil Chlupáč.

Věž Kalich po staletí ukrývala poselství.
FOTO: Historické mince a listiny. Věž Kalich po staletí ukrývala poselství

Podle klempířského mistra Martina Andráše, který se na opravě věže Kalich podílí, vydrží nová makovice déle, než ta původní. Je totiž vyrobená z mědi. „Až to jednou někdo bude potřebovat rozebrat, tak dokumenty, které jsme tam dnes vložili, budou dobře čitelné. I za stovky let,“ ujistil Andráš.

Snaha byla umístit do nové makovice podobné „poklady“, jako vydala ta původní před několika dny. Poselství skrývalo písemnosti z roku 1878, kdy se báň opravovala a podezdívala. Listina psaná kurentem obsahuje například ceník s informací, kdo opravu prováděl. Další listina z roku 1818 je psaná česky a zahrnuje i citaci „Přijde doba, kdy i ten Kalich budete trpěti.“ Letitá makovice na vrchu věže ukrývala také groše a krejcary z roku 1878.

Původní objev je v archivu

Objev je nyní v rukou pracovníků Státního oblastního archivu v Litoměřicích, kteří ho prozkoumají, konzervují a naskenují jeho kopie. Ty pak lidé pravděpodobně uvidí v připravované expozici na půdě Kalicha.

Jak uvedl Ladislav Pošík z odboru územního rozvoje města, v malém půdním muzeu budou k vidění i jiné předměty, než ty nalezené v makovici. Budou mezi nimi například zbytky původní střešní krytiny, kterou řemeslníci našli v mezistropním prostoru, původní hrotnice a cibule nebo unikátní malovaný trám. Ten je přibližně pět set let starý a jsou na něm renesanční i raně barokní malby.

„Minulý týden se na něj přijela podívat restaurátorka a odebrala vzorky na chemický rozbor, jež potrvá asi měsíc. Počítáme s tím, že v období letních prázdnin bude trám přestěhovaný do průjezdu radnice a začne jeho obnova. Postup prací tak uvidí i veřejnost,“ popsal Pošík.

Mistři tesaři pokračují opravou trámů střechy pod věží Kalich na litoměřické radnici
FOTO: Bez hřebíků a postaru. Unikátní oprava litoměřické věže Kalich pokračuje

Práce na obnově dožilých částí krovu a obnově střechy Kalicha začaly už v lednu 2019 pokácením stromů. Kulatina zbavená kůry byla následně svázána do vorů a máčena. Jedna část v Labi u Českých Kopist, druhá v zahořanském rybníku. V létě a na podzim téhož roku mohli lidé přímo na Mírovém náměstí sledovat řemeslníky při tesání dřeva.

V dubnu 2020 začala samotná obnova částí krovu včetně statického zajištění. Práce až do loňského prosince prováděla firma Zdeňka Oravce Tesařství Čenda.

Na řadu nyní přichází obnova a doplnění střešní krytiny. „Finální barva měděné střešní krytiny bude taková, že kolemjdoucí nepozná, že je nová. Po jednání s památkáři jsme se dohodli, že krytina bude mít už z výroby patinu, kterou nyní má ta stávající,“ popsal Pošík s tím, že práce mají být kompletně hotové do konce letošního roku. Celkové náklady se pohybují okolo 13 milionů korun.

Co je uloženo v nové makovici Kalicha:

- Poselství starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče
- Informace o probíhající rekonstrukci věže o pracovních postupech
- Zpráva o tom, jak Litoměřice prožívají pandemii koronaviru
- Jmenný seznam nynějších radních a zastupitelů
- Soupis orientačních cen, za které se dají pořídit běžné potraviny a služby v centru Litoměřic
- Výroční vydání Radničního zpravodaje k 800. výročí založení Litoměřic
- Aktuální číslo Radničního zpravodaje
- Současná platidla v podobě stokoruny a padesátikoruny
- Pamětní mince vydaná k 800. letům Litoměřic
- Záložka do knihy s fotografie současných Litoměřic
- Malý kalendář na rok 2021
- Vydání Litoměřického deníku z pondělí 10. května, kde je na titulní straně fotografie ze snímání staré makovice z věže Kalicha.