Hormon lásky už dávno není jen bájnou představou z pohádek. Odborníci už dříve zjistili, že neurohormon oxytocin podporuje sociální vazby a vyvolává příjemné pocity, které jsou často spojené se sexem, cvičením nebo uměním. Nyní ale zjistili, že má pozitivní vliv léčbu srdce po infarktu.

Oxytocin má v řadě směrů vliv na tělesné procesy. Patří mezi ně mimo jiné regulace laktace u žen či ejakulace a produkce testosteronu u mužů.

Regenerace srdečních buněk po infarktu

Nyní ale vědci z Michiganské státní univerzity narazili na úplně novou funkci. Hormon dokáže u jednoho druhu ryby (zebrafish) a lidských tkání v laboratoři stimulovat kmenové buňky z vnější vrstvy srdce k přemístění do jeho střední vrstvy, kde se vyvíjejí svalové buňky, které mají na starost srdeční stahy. Tato funkce, prezentovaná ve studii v časopise Frontiers in Cell and Developmental Biology, by mohla být použita pro regeneraci lidského srdce po infarktu.

Užívání mobilních telefonů a notebooků bude mít vliv na budoucí vzhled lidí.
Bez krku, s pařátem místo prstů. Tak má vypadat člověk za 800 let

„Zde ukazujeme, že oxytocin, neuropeptid známý také jako hormon lásky, je schopen aktivovat mechanismy obnovy v poškozeném srdci u buněčných kultur, což otevírá dveře potenciálním novým terapiím pro regeneraci po srdečním infarktu," citoval odborného asistenta na katedře biomedicínského inženýrství Michiganské státní univerzity a hlavního autora studie Aitora Aguirrema portál SciTechDaily.

Po srdečním infarktu odumírají ve velkém buňky zvané kardiomyocyty, které se nedokážou samy obnovit. Vědci ale odhalili, že buňky s názvem epikardiální progenitorové buňky (EpiPC) je mohou, stejně jako další druhy srdečních buněk, regenerovat. Prakticky se v ně mohou přeměnit. Bohužel je v přirozených podmínkách produkce EpiPC pro regeneraci lidského srdce neúčinná.

Důležitý oxytocin

Klíčem k tomu jak rychle regenerovat orgány, by mohly být ryby zvané dánie pruhované neboli zebrafish. Podle vědců dokážou obnovit srdce, i když z něj ztratí až čtvrtinu. Odborníci tvrdí, že se tak děje částečně i pomocí EpiPC. Otázkou je, jak uměle zvýšit produkci těchto buněk u lidí. A autoři tvrdí, že odpovědí je právě oxytocin. Po poranění srdce způsobeného zmrazením totiž zkoumaný druh ryby uvolňoval více oxytocinu, který stimuloval vyšší produkci regeneračních buněk EpiPC. Ty zajišťují nahrazovaní ztracených srdečních buněk těmi novými.

Jak často si mýt vlasy? Podle odborníků záleží na mnoha faktorech. Důležitá je však i následná péče.
Jak často si mýt vlasy? Odborníci přišli s důležitými závěry i varováním

Podobný účinek má oxytocin i na lidské tkáně pěstované v laboratoři. „Tyto výsledky dokazují pravděpodobnost, že stimulace produkce EpiPC oxytocinem je u lidí do značné míry evolučně konzervovaná. Oxytocin se v medicíně široce používá z jiných důvodů, takže jeho opětovné použití pro pacienty po poškození srdce není nijak vzdálené. I kdyby regenerace srdce byla jen částečná, přínos pro pacienty by mohl být obrovský,“ uvedl vědec a dodal, že je nutné k dalšímu postupu pro vývoj léků na poškozené srdce provést předklinické studie na zvířatech a klinické studie na lidech. Je třeba zjistit, co se děje v srdcích zvířat a až poté se lékaři dostanou na lidskou úroveň.

„Oxytocin sám o sobě se v oběhu udrží krátkodobě, takže jeho účinky u lidí by tím mohly být omezeny. V tomto nastavení mohou být užitečné léky speciálně navržené pro vyšší účinnost,“ citoval vědce portál Study finds. Potenciální lék by mohl být podáván lidem těsně po infarktu pro posílení regenerace, buď jako injekce nebo ve formě pilulek.

Charita, meditace ale i líbání

Oxytocin je přirozeně se vyskytující hormon, který je produkován v oblasti mozkového hypothalamu. Je spojený s funkcemi ženského reprodukčního systému, ale také s příjemnými či naplňujícími aktivitami. „Obvykle se jedná o aktivity mysli a těla, jako je meditace, jóga nebo sexualita. Patří tam ale také konverzace, vaření, sdílení jídla s někým, charitativní činnost, laskavé skutky a formy doteku, jako je objímání, líbání a masáž,“ uvedl pro portál MedicalNewsToday certifikovaný kardiolog Rigved V. Tadwalkar. Kromě toho také pomáhá snižovat krevní tlak.