Pod vedením Alana a Veroniky Výborných a složený z děvčat z týmů TJ Dvůr Králové n.L. (Tabačková N., Klimplová K.+V., Vágnerová P., Školová A., Pražáková V., Bartoňová A. a Výborná A.), Mladých Buků (Marková B., Vachková K. a Derlevová T.), pražské Krče (Dědková B. a Jordáková L.) a Českých Budějovic (Józsová D.) zúčastnil 9.-12. července Olympiády mládeže ve Vídni WORLD SPORTS FESTIVAL 2009.

Her se zúčastnilo 4000 sportovců ve 14 sportovních odvětvích (kopaná, basketball, wrestling, stolní tenis, tenis, řecko-římský zápas, americký fotbal, baseball, softball, volejbal, plavání a další) z celého světa, například Německa, Rakouska, Albánie, Bulharska, Chorvatska, Ruska, Holandska, Velké Británie, Slovenska, Řecka a především USA. Česká výprava byla čtvrtá nejpočetnější a bylo nám ctí se těchto her v dresech ČR zúčastnit i v softballu. Softball zastupovala děvčata ve dvou kategoriích U 14 (tým Czech Stars 13) a U 19 (vedené Tomášem Kusým s názvem Prag Stars).

Přísahu za všechny sportovce ČR ve všech sportovních disciplínách přednesla před zaplněným stadionem (cca 7000 lidmi) kapitánka našeho softballového týmu Lenka Jordáková. Turnaje U 14 se zúčastnily týmy z USA, Slovenska, Německa a Čech. Turnaj i na takovéto úrovni poškodila benevolence pořadatelů připustit do kategorie U 14 týmy Německa a USA, složené především z hráček 16 a 17 letých. Děvčata však statečně bojovala a po výsledcích 2:5 proti Německu a 0:3 proti USA, vítězstvími nad Slovenskem 23:3 a 7:1 obsadila celkově krásné 3. místo a dokázala, že i průměrně o 4 roky mladší děvčata mohou dobře reprezentovat ČR na mezinárodní scéně.

Povzbuzením děvčatům byla osobní návštěva našeho týmu “Czech Stars 13“ bývalým baseballovým nadhazovačem týmu New York Yankees Jeffem Allanem Nelsnem, který se s děvčaty setkal na hřišti v Pratru ve Spenadlwiese a tým měl možnost s Jeffem pohovořit a udělat si několik společných fotografií na památku.

Děvčata přebrala pohár a medaile za 3.místo od ředitele turnaje a dostala pozvání zúčastnit se turnaje i příští rok. Celému týmu a všem hráčkám gratulují k předvedeným výkonům.

Alan a Veronika Výborní – trenéři týmu