Buď elektronicky na adresu sportovnikomise@upice.cz nebo osobně Bc. Libuši Rückerové (stavební odbor Městského úřadu v Úpici) nejdéle do pátku 30. ledna do 13 hodin! Potřebný formulář lze stáhnout na www.upice.cz nebo na www.jestrebihory.net, příp. ho vyplnit přímo na Městském úřadě. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne v polovině měsíce března v Divadle Aloise Jiráska.

(kal)