Samotným závodům tradičně předcházelo krásné defilé jezdců a koní. Jednotlivé kategorie byly vyhlášeny pro děti, juniory a dospělé. Soutěžilo se v překážkovém parkuru a oblíbeném westernu, jenž zahrnoval závod kolem barelů a tyčí, ale i skok mohutnosti.

Na závěr celého dne proběhlo slavnostní dekorování účastníků, přičemž poděkování patřilo také všem sponzorům, rozhodčím, moderátorům a v neposlední řadě zakladatelce závodů paní Kopecké z ranče Na kopečku.

Občerstvení během celé akce bylo dostatečné, znovu se navíc rožnilo a opékalo. Po skončení sportovního dění následovaly pro zájemce zábavné soutěže o ceny.

Vítězové disciplín

Kategorie Z Junior: 1. Natálie Zahradníková (JK Strážné sedlo), 2. Eva Radhonská (J.S. Moudrý), 3. Zdena Nehodová (Ranch Markéta). Z Dospělí: 1. Klára Zemanová (J.K. Start Hořice), 2. Denisa Vaňková (J.K. Hořec), 3. Eva Kalinková (J.K. Sobotka). ZL Dospělí: 1. Klára Zemanová, 2. Eva Kalinková (J.K. Sobotka), 3. Eva Radhonská (J.S. Moudrý). Western Dospělí: 1. Lucie Olhová (jezdecký klub restaurace u Pajerů). Western junior: 1. Tereza Kulhánková (jezdecká stáj Lužany). Dvoumístné vítězství letos získala Klára Zemanová (J.K. Start Hořice).

(sin, to)