Tělovýchovné a sportovní organizace, školy i další příznivci sportu tak mohou učinit elektronicky na sportovnikomise@upice.cz nebo osobně Libuši Rückerové (stavební odbor MěÚ). Formulář lze stáhnout na www.upice.cz nebo na www.jestrebihory.net, případně. ho vyplnit přímo na místě podání. Navržená osoba musí mít trvalý pobyt v Úpici případně se účastnit činnosti ve zdejší tělovýchovné organizaci, působit jako závodník, trenér, cvičitel či funkcionář. Navržená akce musí proběhnout na území města nebo jejím pořadatelem musí být být úpická tělovýchovná jednota. Vyhodnocení provedou členové sportovní komise 3. února. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne v polovině března v Divadle Aloise Jiráska.