Sobotní přebory mužů a žen začínají v 9 hodin prvním stupněm zápasů ve skupinách. Druhý stupeň s vlastními vyřazovacími zápasy o titul krajského přeborníka budou probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách.

Také nedělní program žactva začíná v 9 hodin zápasy ve skupinách, po kterých budou následovat vyřazovací zápasy druhého stupně.

„Ke shlédnutí těchto zajímavých klání si dovolujeme pozvat všechny zájemce a příznivce stolního tenisu,“ láká na sportovní akci Bohumil Kleprlík, předseda Královéhradeckého svazu stolního tenisu.