Samá nej provází Velkou pardubickou. Letos se koná její 132. ročník. Čtenáři Deníku si mohou vyzkoušet znalosti z její historie. Bude pro ně platit: nejlehčí nebo nejtěžší kvíz? A zvládnou podobně jako účastníci legendárního dostihu všechny kladené překážky? Která pro ně bude tím pomyslným Taxisovým příkopem? Vždy stačí vybrat jednu správnou odpověď ze tří nabídnutých možností.