Celkovým ziskem 8019 bodů jsme zaostali za prvním družstvem z Gymnázia Dvůr Králové, ale dle koordinátora všech okresních kol jsme získali právo účasti v krajském kole, které se uskuteční 8. října v Hradci Králové.

Sestava našeho družstva: Matěják, Kádrle, Otta, Půlkrábek, Brus, Kubeček, Svoboda, Mitiska, Jerie, Kubín, Lazák a Pitro.

Závod proběhl hladce, dle časového harmonogramu. Složitost akce a účast více jak 130 závodníků z 6 škol ve 14 disciplinách vyžadovala řádnou přípravu mnoho dní předem. Kromě pedagogických pracovníků vydatně pomohli i vybraní studenti Střední průmyslové školy Trutnov jako technická četa a ve výpočetním středisku si profesionálně počínal Jan Valenta z 2S.

Počasí bylo příznivé bez deště, závod proběhl v plném rozsahu přesně dle časového rozpisu. Po pořadatelské stránce byl tento ročník závodu zvládnut velmi dobře. Rychlý sled disciplin, včetně okamžitého zveřejnění výsledků, ocenili všichni účastníci závodu i diváci, stále se bylo na co dívat.

Milan Rejmont, SPŠ Trutnov

Celkové pořadí: chlapci - 1. Gymnázium Dvůr Králové 8300 b, 2. SPŠ Trutnov – 8019 b, 3. Gymnázium Trutnov – 7680. Dívky – 1. Gymnázium Trutnov – 7212 b, 2. Gymnázium Vrchlabí – 6841 b, 3. Gymnázium Dvůr Králové – 6440 b.