A jaký je výsledek vyšetřování? Autoklub České republiky nesvěří přípravu žádného ze svých sportovních podniků organizačnímu výboru, který letos řídil Rally Krkonoše. Pěti činovníkům zároveň pozastavil činnost.

Komise zpracovala veškeré dostupné informace z místa nehody i výstupy jednotlivých technických systémů. „Mluvili jsme s činovníky a jezdci, kteří se podniku účastnili," sdělil Tomáš Kunc, předseda expertní komise. „Nehodám na rally nelze spolehlivě zabránit. Systém řízení rally má však mnoho pevně nastavených postupů, jak reagovat v případě vzniku takové události. V tomto případě byla reakce opožděná. Souhrou více okolností, kdy například havarovaný vůz nebyl vidět z trati rychlostní zkoušky a zároveň došlo k nesprávné komunikaci mezi dispečinkem a vedením rychlostní zkoušky," popsal závěry vyšetřování Kunc.

Expertní komise dále shledala nedostatky v systému komunikace mezi hlavním lékařem soutěže a zasahujícím lékařem na místě nehody. Naopak, veškerá školení traťových komisařů i jednotlivých činovníků rally proběhla v pořádku. V souladu s předpisy bylo i vybavení soutěžního vozu.

„Autoklub České republiky je národní sportovní autoritou, která vytváří prostor pro konání sportovních podniků na odpovídající úrovni. Nemůžeme přehlížet situaci, při níž dojde k nevhodné reakci v rámci předepsaných postupů při mimořádné události. Chceme dávat pořadatelům stoprocentní podporu v jejich činnosti, všichni si však musí uvědomit, že ta jde ruku v ruce se zodpovědností," doplnil Adam Eliáš, generální sekretář Federace automobilového sportu Autoklubu České republiky.

„Je nám velmi líto, že k takové tragédii došlo. Motosport s sebou vždy nese určitou míru rizika. S tím je třeba počítat. O to důležitější je dodržovat pečlivě všechna bezpečnostní opatření a neustále pracovat na zlepšení celého systému," dodal Adam Eliáš.