Sestra Hladíková byla pilnou cvičenkou oddílu žen. Účastnila se všech akcí, které oddíl pořádal. S velkou chutí nacvičovala na všesokolské slety i na další veřejná vystoupení.

Vždy ochotně přiložila ruku tam, kde bylo potřeba. Několik let pracovala na letním sokolském táboře na Ježkově jako kuchařka. Sestra Aninka, jak ji její přátelé oslovovali, byla velmi oblíbená pro svoji mírnou a veselou povahu. Nikdy nezkazila žádnou legraci a často sama ostatní pobavila veselým šprýmem.
Zarmoutila nás až nyní, kdy její značka zůstala prázdná.

Se setrou Aninkou jsme se rozloučili v pondělí 11. ledna ve Starém Plese.

Výbor Sokola a cvičenky z oddílu žen