Akce, podporovaná mezinárodní basketbalovou federací FIBA Europe, byla určena hlavně pro trenéry a hráče trutnovského oddílu.

Seminář proběhl ve výborné atmosféře. Michal Ježdík předvedl za účasti hráček extraligových mladších dorostenek v průběhu dvou hodin několik zajímavých a podnětných cvičení, a to jak pro trenéry, tak i samotné hráčky trutnovského Sportovního centra mládeže.

„Seminář se nám moc líbil, a myslíme že byl zajímavý i pro diváky,“ shodly se tři z hráček, které předváděly jednotlivá cvičení – Michaela Janáková, Anežka Skokanová a Gabriela Mervínská. „Všechna cvičení byla velice zajímavá a zábavná a celý seminář měl u nás všech veliký úspěch. Už se těšíme na další podobnou akci,“ doplnily basketbalové naděje.

„Celé setkání se i přes šibeniční termín (mezi definitivním určením termínu a samotným seminářem byly na přípravu pouhé čtyři dny – pozn. red.) velice zdařilo a líbilo se trenérům, hráčkám, i samotnému přednášejícímu, Michalu Ježdíkovi. Ten se zároveň vyjádřil velice pochvalně k naší práci v klubu a také jsme se domluvili na dalších společných projektech,“ zhodnotil akci šéftrenér mládeže BK Kara Trutnov, Petr Kapitulčin.

ČTYŘI OTÁZKY PRO MICHALA JEŽDÍKA

Jak vznikla myšlenka uspořádat seminář v Trutnově?

Semináře v regionech jsou součástí projektu FIBA Europe, do kterého byla vybrána i Česká basketbalové federace. V první fázi jsme nabídli uspořádání místům, která disponují centry talentované mládeže. Konkrétní domluvy probíhaly na ose sekretariát České basketbalové federace s Petrem Kapitulčinem.

Mohly byste přiblížit tento projekt?

Projekt je pod patronací FIBA Europe development fund. Hlavními cíli jsou: nabídnout basketbal široké skupině mladých lidí jako nedílnou součást jejich volného času a společně s trenéry, učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky se podílet na zlepšení dovednostního potenciálu mladých hráčů a hráček. Patří sem i předávání nových informací o tréninkovém procesu.

Zaujalo vás prostředí v Trutnově?

Velice. Od prvního momentu, co jsem vstoupil do kanceláře, kde byl manažer klubu pan Braun a Petr Kapitulčin, jsem cítil zapálení pro basketbal, a určitou, a díky dosaženým výsledkům oprávněnou, hrdost, že v tomto podkrkonošském městě sídlí basketbalový klub, jehož význam sahá až za hranice naší republiky. Zaujaly mě i výborné podmínky pro sportovní přípravu, které zde jsou.

Jak jste byl spokojen s průběhem úterního odpoledne?
Seminář proběhl ve výborné atmosféře. Doufám, že i téma – herní lokomoce – bylo dostatečné zajímavé. Měl jsem k dispozici výborné mladé hráčky, které se zapojily do ukázek jednotlivých cvičení. Jsme domluveni s trenéry Petrovickým a Kapitulčinem, že v případě zájmu uspořádáme další setkání s trenéry v trutnovské hale na jiné téma.

www.bktrutnov.cz