Akci v Českém ráji uspořádá Asociace školních sportovních klubů ČR, Krajská rada AŠSK ČR Libereckého kraje, Okresní rada AŠSK ČR Semily a SVČ Žlutá ponorka Turnov. Patronát nad akcí převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa.

Smíšená čtyřčlenná družstva zde budou bojovat v kategorii ročníků 2007, 2008 a 2009 a soutěžními disciplínami budou sprint na 50 metrů, skok do dálky, hod míčkem do dálky a štafeta na 4 x 60 metrů. Od 10 hodin bude probíhat prezentace závodníků, samotné sportovní soutěžení pak odstartuje ve 12.30 hodin.

Prohra, ale se vztyčenou hlavou. Španělé byli lepší, uznali hráči i trenér.
Španělé? Síla, uznali reprezentanti Hradeckého kraje