Intervence České národní banky přinesla exportérům vloni téměř 22 miliard. Plyne to z rozboru zahraničního obchodu České republiky za rok 2014, který zpracovala Asociace exportérů. Celková výše přeshraničního exportu dosáhla 3,605 bilionu korun, což představuje nový rekord v dějinách samostatné republiky.

„Vynikajících exportních výsledků se podařilo dosáhnout díky významné pomoci ČNB. Čistý přínos z intervence dosáhl 21,7 miliardy korun, 179,9 miliardy si intervence odnesla na straně importu, přínos na straně exportu byl 201,7 miliard," říká autor rozboru a místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Česko, BRIC a MINT

Z hlediska priorit, které zpracovala ještě vláda premiéra Nečase by měly být klíčové země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), ale není to tak. Export do celé této oblasti dosáhl vloni jen 175,9 miliard korun. Podíl na celkovém exportu klesl z předloňských 5,5 na 4,9 procenta.

Jako o uskupení budoucnosti se mluví o takzvaném bloku MINT (Mexiko, Indonésie, Nigérie, Turecko). „Objemy exportu na tato teritoria tomu zatím nenasvědčují, v roce 2014 to bylo 63 miliard korun, ale je tu slušný meziroční růst 10,2 procenta," upozorňuje předseda Asociace exportérů Jiří Grund z Mladých Buků.

Nejvýznamnějším obchodním partnerem je pro české firmy tradičně Německo. Vloni tam vyvezly zboží v celkové hodnotě 1 154 miliard, což odpovídá 32 procentům celkového exportu. Meziroční růst činil 16,1 procenta a obchodní bilance skončila přebytkem 330 miliard.

Objem exportu do zemí Visegrádu dosáhl 613,6 miliard s meziročním růstem téměř 11 procent. Největším partnerem v tomto regionu je Slovensko, následuje Polsko.

Rizikové Rusko

Mezi riziková teritoria blízké i střednědobé budoucnosti z pohledu českého exportu Asociace exportérů řadí především Rusko. „Pro rok 2015 bude mít vedle konfliktu na Ukrajině významný vliv i devalvace místních měn. Za období leden 2014 versus únor 2015 koruna posílila vůči rublu o 37 %, dolar o 47 %. Vůči ukrajinské hřivně koruna posílila o 57 % a dolar dokonce o 54 %," zmiňuje mimo jiné Rozbor zahraničního obchodu ČR.

Celková bilance za rok 2014 zaznamenává i zajímavý přínos pro stát. „Do státní pokladny přibylo 4,4 miliardy korun z daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Mandatorní výdaje státu klesly odhadem o 3,7 miliardy korun z titulu příslušného podílu snížené nezaměstnanosti," konstatuje studie.

Přijetí eura

Na otázku přijetí eura zatím neexistuje podle Asociace exportérů černobílá odpověď. V tuto chvíli Česká republika začíná naplňovat maastrichtská kritéria, ale nejedná se o stabilní proces a problémy vidí především v poměrně vysokém deficitu veřejného rozpočtu a v dynamice růstu hrubého veřejného dluhu. Při očekávaném růstu průmyslu v letošním roce mají představitelé asociace za to, že plánovaný schodek státního rozpočtu ve výši 100 miliard korun je příliš vysoký.

Druhým a neméně významným kritériem je skutečnost, že euro, a to nejen díky Řecku, ale i Španělsku, Portugalsku, Kypru a pravděpodobně i Itálii a Francii, se nenachází v příliš dobré kondici. Bude určitě potřebovat nějaký čas, snad jen pár roků, aby si vylepšilo pozici. A až se tak stane, pak už bude na politické reprezentaci, aby rozhodla, zda euro dobrovolně přijmeme, ale jako rovnocenný a užitečný partner, zda nám to kromě některých nevýhod přinese i pozitiva a zda budou tato převyšovat očekávané nevýhody.

„Až dojde k naplnění výše zmíněných podmínek, pak jsme pro to, aby Česká republika euro přijala," mají jasno v Asociaci exportérů.

Rozbor zahraničního obchodu České republiky za rok 2014 Asociace exportérů detailně představí zítra na Exportním fóru v Grund Resort Mladé Buky. Toho se mimo jiných hostů zúčastní i premiér Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, viceguvernér ČNB Mojmír Hampl a zástupci českých exportních firem. Hlavními tématy konference budou: vývoj kurzu koruny, podpora exportu, dopady intervencí ČNB na český export, dění na Ukrajině a sankce proti Rusku.