Tato cena je kalkulována pro sazbu D02d, kterou využívá okolo 70 procent domácností. Můžeme si všimnout, že došlo od roku 2009 k plíživému nárůstu ceny za 1 kW, a to o zhruba 0,52 koruny.

Výraznější pokles cen byl zaznamenán v roce 2010 a 2014, což můžeme přisoudit poklesu ceny za silovou elektřinu a poplatku za OZE.

Sazba proti Tarifu

Abyste se mohli vyznat v džungli cen energií, je potřeba si uvědomit, co je sazba a co tarif. Sazba je základním pojmem, ze kterého se následně vyčleňují tarify produkty energetických firem. Závisí na výši spotřeby a používaných přístrojích v domácnosti.

Trend současnosti

Většina firem, poskytující energie, vyrukovala v současné době s tarifováním. Máme tarify pro seniory, mladé rodiny, invalidy a mnohé další. Od roku 2013, kdy většina domácností zafixovala ceny svých energií, došlo k mnoha změnám zejména na trhu. Vzrostl počet poskytovatelů energií, dodavatelé přistupují ke svým klientům individuálně a roste i nutnost základních znalostí cen energií na trhu.

„Tímto trendem můžeme opravdu mnohé ušetřit, je vhodné mít možnost si vybrat, je však důležité, aby lidé o změnách dodavatelů přemýšleli a nehnali se bezhlavě do nejistých podniků," varuje Dan Krutiš.

(njt)