Místní akční skupina je trochu kostrbatý název pro organizaci, v celé republice jich však je 170 a jejich prostřednictvím tečou do regionů stovky milionů korun.

Jenže, přichází nové programovací období na léta 2014 - 2020 a s tím i trochu nejistoty. „Podle aktuálních informací bude ministerstvo pro místní rozvoj vybírat asi 150 MASek, které splní určité standardy," upozorňuje ředitel MAS Království Jestřebí hory Jan Balcar. V takovém případě nastane přetlak a někdo bude muset z kola ven.

Pro úspěšné fungování je třeba dokončit koncepční rozvojový dokument nazvaný Integrovaná strategie území, na kterém tu pracují již od léta 2012. „Má zmapovat území ze všech úhlů a je jednou ze zásadních podmínek pro další fungování i po roce 2014. Metodiky ministerstva pro tvorbu dokumentu však dosud nemají ustálenou formu a celý proces se tím zpomaluje a komplikuje," dodává Lucie Žďárská.

Kdo ale uspěje, má šanci operovat s mnohem většími částkami, než dosud. „Řádově se mluví o čtyř až pětinásobku finančních prostředků. U nás to bylo mezi roky 2009 až 2013 45 milionů korun, při takovémhle navýšení by šlo o velmi zajímavé sumy, které by našemu regionu výrazně pomohly," připomíná Jan Balcar.

Standardizace

Standardizace Místních akčních skupin je tak základní podmínkou úspěchu do dalších let. Kdo splní všechny podmínky ministerstva pro místní rozvoj, bude certifikován, což znamená, že bude oprávněným příjemcem prostředků z Evropské unie v rámci jednotlivých operačních programů. A regionu se tak otevřou dveře k finančním prostředkům z různorodějších zdrojů než dosud.

V regionu působí Místní akční skupiny Království-Jestřebí hory, Krkonoše, Přiďte pobejt! (Jilemnicko) a nově také Královédvorsko.

Společná beseda právě nad současným stavem a budoucí podobou území MAS Přiďte pobejt! se konala minulý čtvrtek na městském úřadě v Jilemnici. Hovořilo se zejména o rozvojovém potenciálu území a výstup z jednání bude důležitým podkladem pro zaměření strategie skupiny na období 2014-2020.

Kulaté stoly pro zástupce veřejné správy, soukromé sféry a neziskového sektoru pořádala v minulém týdnu MAS Krkonoše v zasedací místnosti Obecního úřadu Lánov. „Pro tvorbu strategie chceme zajistit co největší zapojení místních aktérů, aby odrážela problémy a příležitosti regionu, které je možné financovat prostřednictvím místní akční skupiny v následujícím programovacím období," říká Eva Trýznová.

První místní akční skupiny vznikly na území České republiky již v roce 2003. V současné době pokrývají více jak 82 procent republiky působí tedy na území více jak 5200 venkovských obcí a měst. Na rozdíl od stávající struktury krajů, obcí s rozšířenou působností či mikroregionů jsou tvořené veřejným, soukromým a neziskovým sektorem současně.