Finanční prostředky půjdou z Programu rozvoje venkova a budou poskytnuty prostřednictvím Místní akční skupiny Krkonoše, která sídlí ve zdejším Infocentru.

Ubytování i stroje

Peníze je možné získat například na ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny sportovních potřeb a sportovní zařízení. Na nákup strojů, technologií či rekonstrukci provozovny pro rozvoj existujících nebo založení nových podniků, nebo na rekonstrukci staveb, či nákup technologií pro rostlinnou nebo živočišnou výrobu.

Konzultace projektových záměrů jsou bezplatné, nejlépe po předchozí telefonické domluvě. Veškeré informace včetně textu výzvy lze získat na internetových stránkách www.mas-krkonose.cz.

Do příštího roku

Výzva k předkládání projektů je vyhlašována minimálně jednou ročně a podpořit lze i aktivity neziskových organizací či spolků. Ty mohou získat zpět až 90 procent výdajů. Dále lze financovat projekty zaměřené na volnočasové aktivity mládeže, tvorbu stezek a podobně. Mezi preferovanou oblast patří i přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

V minulosti bylo prostřednictvím MAS Krkonoše podpořeno již 17 projektů v celkové výši bezmála 8 milionů korun. Dotace budou poskytovány do roku 2013.