„Podporu pro své projekty mohly získat české nevládní neziskové organizace, dále příspěvkové organizace, ale i obce a sdružení obcí,“ uvedl Jan Kotecký z Nadace Via, spolupořadatele grantů. Nejvíc projektů uspělo ve východních Čechách, z Trutnovska se podařilo získat grant pěti žadatelům.

Tělocvičná jednota Sokol Žireč u Dvora Králové uspěla s projektem Koulení pro zdraví. Cílem je dokončit stavbu kuželny a rozšířit tak možnosti sportování v obci nejen pro dospělé, ale i pro starší děti a mládež. Z předběžného průzkumu vyplývá, že je v obci o tento druh sportu velký zájem. Dokončení již započaté stavby kuželny proběhne v maximálně možné míře svépomocí. Díky bezbariérovému přístupu bude k dispozici rovněž zdravotně postiženým, zejména klientům Domova sv. Josefa. Projekt byl podpořen třiceti tisíci korunami.

Sportem ku zdraví je název projektu Základní škola a mateřská škola Josefa Moravce z Nemojova. Za dvacet tisíc korun tu chtějí vybavit tělocvičnu sportovním nářadím a přispět tak nejen ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy, ale i ke zlepšení činnosti sportovních kroužků. Cílem je přilákat ke sportu další děti a dospělé.

Občanské sdružení Kohoutov uspělo s akcí Doma jsme tam, kde máme své předky. Projekt chce vzbudit zájem obyvatel o historický hřbitov a boží muka v krajině a o historii obce vůbec. Sdružení se pokusí formou aktivačních vycházek, keramických dílen i brigád při úpravě zeleně zapojit občany do obnovy obce, a tím dostat znovuotevřený hřbitov a boží muka do jejich povědomí. Grant ve výši pětasedmdesát tisíc korun bude použit na uhrazení odborných kamenických prací při narovnání povalených pomníků, nákup keřů a dvou stromů. Půjde o lípu a dub jako symbolu nekonfliktního soužití starých i nových obyvatel sudetského hřbitova.

Návratem do historie je také projekt Cesta dřeva, který připravilo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory z Horního Maršova. Chce připomenout historii obce a zdejších tradičních řemesel, především uhlířství. Středisko má v úmyslu v obci postavit dva tradiční milíře na pálení uhlí, na vyhlídkovém místě nad řekou vybudovat odpočinkové místo a obě lokality osadit informačními cedulemi. Jedna bude pojednávat o uhlířském řemesle, druhá o plavení dřeva. Do projektu se zapojí občané, kteří se nejprve budou podílet na stavbě milířů a potom se v divadelním představení o události spojené s těžbou dřeva v 16. století sami stanou interprety historie. Projekt byl podpořen částkou šedesát tisíc korun.

Poslední projekt má název Plaváním proti civilizačním chorobám a pořádá ho Svaz postižených civilizačními chorobami Trutnov. Rehabilitační plavání seniorů, dlouhodobě a trvale nemocných a tělesně postižených, bude probíhat pod dohledem cvičitelů jako prevence zhoršování zdravotního stavu, udržení zdravotního stavu v remisi a psychosociální rehabilitace v kolektivu. Projekt je podpořen pěti tisíci korunami.