Původně byla „ ve hře“ i varianta vytvoření společné firmy s městem. Ta se ale nakonec jevila jako méně výhodná pro město. Plocha pro fotovoltaické články tak byla pronajata vybrané společnosti.

Nyní se radní k původní smlouvě opět vrátili, aby některé její body pozměnili. V prvé řadě se jedná o splátku nájemného. Původně jednorázovou roční úhradu změnili na úhradu pololetní. Schválili také zřízení věcného břemene, které spočívá v právu umístění, provozování fotovoltaické elektrárny a elektrické přípojky.

Důležitou změnou je druhý z bodů. Město uložilo právníkům, aby do smlouvy zapracovali garanci ze strany majitele fotovoltaické elektrárny, která určí postup po skončení životnosti panelů. Podle návrhu radních bude smlouva obsahovat bod, který zaručí pokrytí budoucích nákladů na odstranění zařízení fotovoltaické elektrárny. Samozřejmě by se případné úhrady týkaly také možných ekologických zátěží.

Pracovníci města budou ale muset nejprve s nájemcem pozemků dojednat oboustranně přijatelnou a právně závaznou smlouvu.

Už v lednu radní schválili některé změny ve smlouvě, především odklad první splátky do doby uvedení elektrárny do provozu. Elektrárna přinese městu výrazný příspěvek do obecní pokladny. Nájem byl schválen v celkové výši 56,5 milionu a podíl na tržbách za prodanou elektrickou energii od ledna 2013 do konce pronájmu ve výši 18,5 milionu korun.