Ceny energií rostou, jejich regulace a fixace vytváří na uživatele velký tlak.

Jak ušetřit? Zkuste nové zdroje!

K tomu, aby rodina ušetřila, je cest více může využívat obnovitelných zdrojů energie. Jedním z těchto zdrojů jsou tepelná čerpadla. Ta odebírají teplo z venkovního prostředí ze země (pomocí vrtů nebo zemních kolektorů), ze vzduchu či odpadního tepla (např. kanalizace). Jsou velmi ekonomická pro získání tepelné energie potřebují podstatně méně energie, než ostatní zdroje, a to až o 80%. Pokud se systém doplní o vhodně nadimenzovanou solární elektrárnu, která dodává energii pro pohon kompresoru, funguje pak s minimálními provozními náklady.

Kdy začít a kde na to vzít?

Státní Fond životního prostředí v rámci svého programu Zelená úsporám umožňuje získat zpět značnou část nákladů na pořízení tepelného čerpadla u systému vzduch-voda až 65 tis. Kč, u ostatních až 80 tis. Kč. Podmínkou je, že tím nahradíte starý a neekologický kotel na tuhá paliva.

Novostavby na tento příspěvek sice nedosáhnou, ale i přesto se jim investice vyplatí. „Nejčastější chybou u novostaveb je skutečnost, že se stavebníci snaží ušetřit a tepelné čerpadlo plánují pořídit „až někdy". Mezitím je účet za elektrokotel dostane do trvalé finanční tísně a cesta ven je těžká. Namísto, aby si navýšili platbu za hypotéku o tisíc korun, platí ročně o třicet čtyřicet tisíc víc za energie než by museli," dodává Daniel Krutiš z firmy Helion.cz, která se instalací tepelných čerpadel dlouhodobě zabývá.

(njt)