Své plány mohou uskutečnit díky přiznané dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Zásluhou dobře zpracovaného projektu město získá více než 57 milionů korun. Celkové náklady na realizaci akce jsou vyčísleny na zhruba 80,5 milionu korun. A jaké konkrétní novinky se v horách chystají?

Na Javoru, který je díky lyžařskému areálu zvláště v zimě hojně navštěvován, bude vybudována točna pro skibusy. Ve stejné lokalitě dojde též k propojení pravého a levého břehu Vlčího potoka. Přemostění budou v zimním období sloužit pro přístup k aktivitám v lyžařském areálu a v létě zde vznikne klidová zóna.

Stávající pěšina podél pravého břehu Vlčího a Zeleného potoka bude upravena jako lyžařská stezka a turistický chodník. Řeku Úpu u přehrady překlenou tři lávky. Propojí stávající komunikaci s budovanou naučnou stezkou. Nosným prvkem projektu na zkvalitnění infrastruktury v oblasti cestovního ruchu je stavba rozhledny na Hnědém vrchu. Tam už v říjnu a listopadu minulého roku prováděla přípravné práce akciová společnost Skanska, DS, která je generálním dodavatelem všech prací.

Záměr vznikl na základě nevyhovujících, v zimním období i nebezpečných, podmínek dostupnosti turistického střediska. „Na hlavní přístupové komunikaci dochází ke kolizi lyžařů, pěších, motorových a sněžných vozidel. V lokalitě pod Javorem se též nebezpečně kříží cesty lyžařů a pěších s motorovým provozem,“ vysvětloval před časem důvody chystaných změn starosta Alan Tomášek. Uskutečnění projektu má zajistit nejen bezpečný a kvalitního přístup do turisticky atraktivní lokality.

Rozšíří a zlepší také turistickou nabídky v letním období, což je pro rozšíření návštěvnosti důležité. Nová rozhledna na Hnědém Vrchu s třemi vyhlídkovými plošinami má vzhledem k zajímavým panoramatickým výhledům odlehčit náporu turistů na hlavní turistické trase z centra města do Obřího Dolu a na Sněžku.

Chystané novinky:

– Rozhledna s třemi vyhlídkovými plošinami na Hnědém Vrchu
– Točna Na Javoru
– Přemostění Vlčího potoka, vznik lyžařské stezky a turistického chodníku
– Překlenutí Úpy třemi lávkami