A i přes předpokládaný pokles ekonomiky se podařilo prosadit významné investice pro rozvoj města v celkové výši přesahující 60 milionů korun. Přitom se na ně povedlo získat více než 25 milionů dotací.

„Hlavní investiční akcí bude rozšíření kanalizačního systému, řádově za 35 milionů korun. A když už budou ulice rozkopané, máme snahu tam také vyměnit infrastrukturu. Takže se v různých místech budou pokládat i rozvody kabelové televize, veřejného osvětlení, plynovodní řad a podobně,“ říká starosta Karel Klíma. S tím souvisí také obnova komunikací, na kterou jsou vyčleněny 4 miliony. „To je ale jen zlomek toho, co budeme potřebovat v dalších letech,“ dodává.

I když současná ekonomická situace je nejistá, omezení provozu města jako takového se nechystá. Žádné zařízení tu zavírat nemusí, na druhou stranu ale vedení Hostinného ani nepočítá s růstem.

Pokládka kanalizace se letos týká koncových částí města. „Dostaneme se až k posledním domkům, například směrem na Vrchlabí a Rudník. Pak budeme mít až na výjimky pokryté celé město,“ říká starosta Klíma.

Dalším investičních záměrů v Hostinném je úprava parku u Galerie antického umění. „Stavební ruch u kláštera skončil, tak chceme okolí uvést do lepšího stavu. Bude tu nová pěšina, dojde k doplnění zeleně a část prostor vyplní hřiště pro malé děti,“ informoval starosta Karel Klíma. Letos by měly začít i větší opravy školních budov. Na základce půjde především o šatny a půdní prostory, v mateřince o opravu střechy s následným zateplením objektu. Nákladově se jedná o sumy po dvou milionech. Z akcí plánovaných v delším časovém horizontu bude k největším patřit úprava sídliště.

„Chceme projekčně připravit urbanistickou studii, neboť celý prostor má po čtyřech desetiletích něco za sebou. Změnila se věková struktura obyvatel, celkově nastaly jiné podmínky, dožívají inženýrské sítě. Je třeba tomu celou oblast přizpůsobit,“ dodal Klíma.