Došlo také na změny v zastávkách a tarifních zónách, které vycházejí ze zkušeností s používáním karet Iredo.

Změny, které cestující potěší
Nejvýznamnější změnou v ceníku je zavedení jednodenní síťové jízdenky pro čtyřčlenné skupiny libovolného věku v ceně 400 korun.
Spektrum jednodenních síťových jízdenek se dále rozšíří o jízdenku pro dítě (80 Kč), psa (30 Kč), spoluzavazadlo v autobusech (10 Kč) a kolo v cyklobusech (30 Kč).

„K těmto změnám nás vedou praktické zkušenosti s provozováním čipových karet Iredo. Věřím, že všechny navržené aktuality přispějí k pohodlnějšímu cestování veřejnou dopravou a budou cestujícími přijaty pozitivně," vysvětlil náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy. Dodal, že novinky by měly rovněž přispět k lepší vytíženosti spojů, jejichž případnou ztrátu kraj dopravcům kompenzuje.

Nové tipy jízdenek však nejsou jedinou změnou, s níž se cestující setkají. Byla totiž vyřešena naprostá většina tarifních výjimek.
Lidem, jejichž pravidelné cestování vedlo přes zóny povolené pouze tarifní výjimkou, se tím zjednoduší cestování a především odbavení v autobusech.

Změny v cenách jízdného pro konkrétní kombinace tarifních zón, které byly tímto řešením vynuceny, byly provedeny oběma směry. Dotknou se však asi jen tří procent cestujících.

Vznikají nové tarifní mapky
Na některých místech také doznají změn samotné tarifní zóny. Několik zcela nových vznikne, tři zaniknou a jiné budou přečíslovány či přejmenovány. Několik zastávek bude přeřazeno z dosavadní zóny do sousední.

Další informace naleznete na www.oredo.cz, kde budou od 12. 12. zveřejněny nové tarifní mapky zón.    Jana Tauchmanová