Pro zájemce je na čtvrtek 20. června od 9 do 13 hodin připravena komentovaná prohlídka, která přiblíží, jak funguje kogenerační jednotka a seznámí je s principem kombinované výroby tepla a elektrické energie. Délka prohlídky se pohybuje od 30 minut do 1 hodiny. Vstup je možný pouze po registraci předem na stránkách: www.cgoa.cz/stolet.

Kogenerační jednotka ve Vrchlabí

Modernizovaná kotelna v Žižkově ulici ve Vrchlabí je jedna ze tří kogeneračních jednotek, které byly slavnostně uvedeny do provozu 20. března 2013 a patří k nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice. Celkový elektrický výkon jednotek od společnosti TEDOM je 3920 kWe a celkový tepelný výkon 4220 kWt.

První z instalovaných jednotek, a to o výkonu 800 kWe, je umístěna v centru města v kotelně na ulici Fügnerova na konci soustavy centrálního zásobování teplem(CZT). Druhá jednotka, propojená nově vybudovaným teplovodem s přibližně 800 metrů vzdálenou centrální kotelnou CZT Liščí kopec, je umístěna v kotelně v Žižkově ulici.

Teplovodním rozvodem o délce 530 metrů je kotelna v Žižkově ulici propojena s přilehlým průmyslovým areálem společnosti Kablo Vrchlabí s.r.o. Všechny tři kogenerační jednotky, které jsou provozovány v rámci skupiny ČEZ Energo, s.r.o., dodávají do systému ročně přibližně 50 TJ tepla. Projekt vybudování kogeneračních jednotek přinesl městu efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem, stabilizaci ceny tepla a existenci lokálního zdroje energie pro případné výpadky dodávek elektřiny nebo tepla.