Zatím kraj vyčlenil na projekt z rozpočtu půldruhého milionu korun. „Peníze použijeme na výdaje spojené se zabezpečením systému paliativní a hospicové péče v Libereckém kraji,“ uvedl radní Pavel Petráček. Z těchto peněz bude kraj financovat například školení pracovníků, kteří by se o nevyléčitelně nemocné lidi měli starat.

Stavba hospice nebo jeho zřízení v některé z nevyužitých budov však zatím není na pořadu dne. Na stavbu bude podle odhadů potřeba přes sto milionů korun.

Liberecký kraj chce rozhodnout o spoluúčasti na financování výstavby a následného provozu hospice do března příštího roku. „Do září 2010 bychom rádi našli vhodnou lokalitu pro výstavbu hospice,“ zaznělo z kraje.

Krajské vedení chce tedy zatím zajistit alespoň kvalifikovaný personál, který bude schopen hospicové služby obstarávat. „Bude třeba najít v operačních programech Evropské unie možnosti financování vzdělávacích a rekvalifikačních programů zaměřených na paliativní a hospicovou péči,“ doplnil Petráček. Liberecký kraj je vedle karlovarského jediným krajem v České republice, kde hospic ještě nestojí. O jeho zřízení se přitom ze všech sil snaží občanské sdružení Hospic pro Liberecký kraj. I přes sliby a podporu však byla jeho snaha dlouhou dobu marná.

Vše vyvrcholilo na zasedání krajského zastupitelstva na konci června, kde s emotivním projevem vystoupil mediální zástupce sdružení Jan Široký. „Už přes rok jednáme a všichni souhlasí s tím, že je to opravdu důležitá priorita. Ale stále se neděje nic. Kraj už jsme několikrát žádali, aby pomohl zajistit financování hospicové a paliativní péče,“ poznamenal tehdy na jednání Široký. Všeobecně se totiž čekalo, že se na hospic dostane při rozdělování přebytku z hospodaření.