„Za tyto dotace například obce rekonstruovaly své školy a dětská hřiště. Peníze umožnily i pořídit vybavení do některých zdravotnických zařízení, přispěly také k zlepšení péče o zdravotně postižené,“ informoval mluvčí kraje Jiří Hošna.

Jednalo se o jednadvacet záměrů a všechny byly do letošního ledna dokončeny. „Zhruba osm a půl milionu korun například stála rekonstrukce parku a výstavba nové relaxační zóny v Žirči v blízkosti Domova svatého Josefa, který se stará o lidi postižené nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou. Za dalších 3,3 milionu korun dělníci opravili Základní školu ve Velkém Poříčí. Za šest milionů vzniklo školní hřiště pro Gymnázium a Střední odbornou školu Hořice,“ konkretizuje Jiří Hošna.

Modernizace a rekonstrukce objektů Dětského domova, Základní školy a školní jídelny Dolní Lánov přišla na přibližně čtyři miliony. Projekt za dva miliony korun úspěšně skončil i v Léčebně dlouhodobě nemocných v Novém Bydžově. Tamní pacienti tak mají nová polohovací lůžka. Více než dva miliony korun získalo město Broumov na opravy a zlepšení hygienických podmínek pro obyvatele centra Naděje.

„Na tyto krajské projekty šlo z Finančních mechanismů EHP/Norska více než 70 milionů korun. Celkem bylo proinvestováno přes 82 milionů korun. Řadu těchto projektů podpořil i Královéhradecký kraj, a poskytl tak žadatelům peníze nutné na kofinancování. Tento dotační titul slouží k vyrovnávání sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě. V současné době se jedná o přípravě dalšího finančního mechanismu,“ řekl hejtman Lubomír Franc.

Prostřednictvím norských fondů přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko zemím přistupujícím do Evropské unie. V grantovém období 2004 až 2009 získalo v ČR podporu 144 žádostí ze 157 předložených. Celková podpora činila asi 2,8 miliardy korun.

Královéhradecký kraj peníze čerpal z programu Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb.