Ještě předloni v červnu přitom jakostním požadavkům nevyhovělo mírně přes dvanáct procent vzorků.
Inspektoři za první tři měsíce odebrali 719 vzorků zjistili závady v 38 případech. „Z toho pouze jedno porušení jakosti bylo hodnoceno jako závažné. Jednalo se o výrazné překročení limitu obsahu síry u motorové nafty,“ uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.
Nejčastějším zjištěním byl nevyhovující bod vzplanutí u motorové nafty. Automobilové benziny vykázaly závadu jakosti v devíti případech. Nejlépe obstály vzorky LPG, kde nebyla zjištěna žádná závada.
Podmínky prodeje pohonných hmot od loňska zpřísnila novela zákona. Je v ní například zakotvena povinnost evidence prodávaných paliv včetně jejich množství, jakosti a složení. Benzinky musejí také splňovat požadavky vylučující závažná rizika pro zdraví a bezpečnost osob a pro životní prostředí.