Škola byla jako jediná základní mezi deseti, které v celostátní soutěži uspěly. „Protože jsme se probojovali do užšího výběru jako jediná základní škola, staneme se v oblasti malých grantů vlastně průkopníky,“ vysvětlila Stanislava Vojtíšková, koordinátorka malých grantů ve škole. Na rozdíl od studentů se tu na přípravě akcí a projektů podílejí také učitelé a vychovatelky. Není divu, mezi akcemi, které budou ve školním roce žáci ještě dělat, jsou i ty, které připravily děti z prvních tříd.

Slavnostní předání šeků se konalo za účasti celé školy. Na úvod vystoupil pěvecký sbor. Po něm ředitelka Edita Vaňková představila projekt Malé granty a na videozáznamu některé z akcí, které se ve východních Čechách podařilo díky penězům z něj uskutečnit. Potom už zástupci tříd přebírali od místostarosty Petra Mrázka šeky. Nejmladší účastníci navíc dostali také plyšové maskoty.

Protože první dvě akce už škola realizovala, připomněly je krátké filmové ukázky. Jednalo se o Masopust v Podharti s pravou českou zabijačkou a Rozloučení se zimou. Při něm hodily děti Moranu do Hartského potoka. Mezi oceněnými projekty je například vydávání školního časopisu, výzdoba Léčebny dlouhodobě nemocných skleněnými obrázky, turnaj ve scrabble nebo tábor s výukou angličtiny.