Podnikatelé zoblasti zemědělství a lesní výroby, obce a neziskovky dostali statisíce korun,“ informoval ředitel obecně prospěšné společnosti Království– Jestřebí hory Jan Balcar. Občanské sdružení Chalupění vyměnilo kompletně okna a opravilo omítky vzemědělském muzeu vRadči, dostalo 441tisíc korun. Jaroslav Prouza zHavlovic opravil areál na ustájení koní, na rozvoj agroturistiky dostal dotaci 577tisíc korun.

Společnost PoLLoM Malé Svatoňovice nakoupila tři stroje– štěpkovačku, vyvážečku a korbu pro svůj plán údržby turistických tras vregionu. Té pomohla dotace 260tisíc korun. Obec Suchovršice za získaných 158tisíc a obec Havlovice za přidělených 353tisíce korun na svých katastrech opravily přes jeden kilometr cyklotras. Úpice díky dotaci ve výši 186tisíc korun vytvořila novou kuchyni pro ubytovací zařízení vareálu Sparty.

Obec Batňovice za získaných 254tisíce korun vytvořila dětský koutek uMotorestu Klondayk. Stranou nezůstala ani společnost Království– Jestřebí hor. Dostala na administraci, poradenství, účetnictví a metodickou pomoc všem žadatelům 247900 korun. „Každý žadatel musel přiložit vlastní podíl. Pro podnikatele to představovalo polovinu nákladů, neziskový subjekt byl povinen přispět dvaceti procenty.

Celkově tak byly vnašem regionu vynaloženy bezmála 4miliony korun,“ vysvětlil Jan Balcar a dodal: „Program Leader je ojedinělou příležitostí, jak získat peníze do obcí. Každý se může zapojit do místní akční skupiny Království– Jestřebí hory.“