Torzo stojí ve Vlčické ulici a náklady na jeho rekonstrukci budou činit asi šest set tisíc korun. Kraj na akci přispěje více než třetinou. V současné době se připravují potřebná povolení, aby mohly práce začít během května. Památky, které jsou ve špatném stavu, by měly získat svou původní podobu.
Jenže tím aktivita města nekončí. „Jednáme s ministerstvem obrany o povolení přemístit pomníky na vhodnější místo,“ prozradila místostarostka Hana Horynová. Nyní stojí mezi garážemi a komunikací. Radnice by pomníkům chtěla vytvořit lepší prostředí. „Chtěli bychom je přemístit do parčíku u kostela,“ doplnila místostarostka. Nyní záleží na postoji ministerstva.

Pomníky na první světovou válku byly v minulosti v našem regionu „popelkou“. V posledních letech se daří některé z nich opravit, nebo znovu instalovat.
Celkově kraj letos rozdělil na obnovu válečných hrobů přes 1,4 milionu korun. Peníze z nově vyhlášeného dotačního titulu zaplatí práce spojené s údržbou válečných hrobů a pietních míst, jež nemají památkovou ochranu.