Upravený návrh územního plánu umožní využití některých ploch k výstavbě rodinných domků. „Jde celkem o tři změny, z nichž lokalita části Šalounovy ulice byla doposud určena k vybudování plánovaného sportovního zařízení,“ informoval vedoucí stavebního odboru František Tomášek.


Druhá změna se týká využití pozemku stávající zahrady za školou v Husově ulici, která navazuje na komerční a obytnou zónu. Vzhledem k možnosti přidělení dotace na infrastrukturu je nutné parcelu ve vnitrobloku ulic Pelikánovy a Hlavatého přeřadit z určení k občanské vybavenosti také k výstavbě. Třetí změna odstraní pouze chybný zákres funkce plochy v údolí Bystřice na katastrálním území Doubravy u objektu srubu.

5. změna

Tyto úkony v rámci 5. změny budou shrnuty v jedné vyhlášce a po jejím nynějším schválení zastupiteli vstoupí v platnost po 15 dnech. Vedení města na místě reagovalo rovněž na dotaz občana, kdy bude možné v lokalitách určených k zastavění budovat domky; vzhledem k nutnosti zřízení infrastruktury je tato doba odhadována na zhruba dva roky.


Rovněž je nutné aktualizovat strategický plán rozvoje města. Ten je rozpracován a bez je〜ho doplnění nedosáhne podle informace starosty Ivana Doležala město na dotace.


Klíčovým dokumentem pro další možnosti čerpání dotací a různých podpor od státních i evropských zdrojů je právě Strategický rozvojový plán města Hořic. Současná platná verze byla zpracována a schválena na období do roku 2006, pouze výhledově do roku 2010. Proto bylo zapotřebí vypracovat jeho aktualizaci a doplněk, práce byly zadány královéhradeckému projektovému středisku.

Studie dopravy

Důležitým dokumentem je rovněž expertní studie zaměřená na úpravy dopravní infrastruktury města. „Byla vyhotovena z podnětu při zpracování prvotních plánů pro evropský projekt Hořice – město bez bariér. Mapuje konfliktní situace a různé obtíže související s pohybem handicapovaných občanů, které by radnice měla řešit,“ uvedl místostarosta Jaroslav Vácha.


Zastupitelé vzali tyto materiály na vědomí. Poměrně velký podíl pondělního mimořádného zasedání zastupitelů zabrala tentokrát diskuse s veřejností; rozprava se týkala mnoha problémů, při jejichž řešení přislíbilo vedení radnice občanům pomoc.