Nespokojeným investorům se dlouhodobě nelíbí, že radnice a stavební úřad brání další výstavbě ve Špindlerově Mlýně. „Situace se už dostala tak daleko, že jsem se rozhodl nespokojené investory nabádat k projevům občanské neposlušnosti, spočívající v první fázi v tom, že hned, jak to počasí dovolí, zahájí stavby, kterým stavební úřad nezákonně brání, bez stavebního povolení,“ tvrdí odhodlaně právník Milan Podolec. Ten zastupuje zhruba desítku majitelů pozemků.


V následujících týdnech tak investoři začnou bez povolení stavět nové rodinné domky a rekonstruovat stávající objekty. Trnem v oku investorů je skutečnost, že město stále aplikuje stavební uzávěru, která je podle Podolce neplatná (chybí na ni v rozporu se zákonem o obcích druhý podpis – místostarosty) a rovněž překonaná. Uzávěru město vyhlásilo v roce 2004, oficiálně kvůli nedostatečné kapacitě čistírny odpadních vod. Nařízení mělo omezit značný nárůst apartmánových lůžek.

Radnice nechtěla chystanou akci příliš komentovat. „Aby zde bylo možné zaujmout jasné stanovisko, je nutné vycházet z konkrétních informací. Bohužel nic takového nemáme k dispozici,“ konstatoval místostarosta Petr Kraus.

„S tím, aby zástupce s odvoláním na své právnické vzdělání výslovně nabádal občany k porušování zákona, jsem se zatím opravdu nesetkal. Bylo by docela zajímavé získat stanovisko profesní komory, pokud je pan Podolec v některé registrován,“ dodal Kraus. Podolcovi, který shodou okolností před časem coby externí poradce úřadu pomáhal uzávěru připravit, vadí, že město brání i takové výstavbě, na níž se předpis z roku 2004 nevztahuje.

Například v lednu radní neumožnili stavbu rodinných domků, restaurace ani přístavbu garáže. „Ve Špindlu už je naprostá nespokojenost invetorů. Když odborník čte rozhodnutí, která opouštějí stavební úřad, tak je to k pláči,“ říká Milan Podolec, který se v této věci obrátil i na královéhradecký kraj a ministerstvo vnitra. Vloni do sporů zasáhl Nejvyšší správní soud. Ten totiž zrušil přísnější verzi uzávěry z roku 2006, ale zároveň potvrdil platnost původního dokumentu přijatého radou města v roce 2004.