Původně se přitom předpokládalo, že akce Čisté horní Labe bude spuštěna v červenci. Projektantské práce jsou ale v mírném skluzu. „Kapacitní možnosti projektanta jsou omezené. Pevně věřím, že ta věc bude dokončena tak, abychom práce mohli zahájit ještě v letošním roce,“ neztrácí optimismus vrchlabský starosta Jan Sobotka. Stavba se tak určitě nerozběhne dřív než v měsíci říjnu.

Odhadovaná výše investice je 400 milionů korun. Dvě třetiny částky pokryje evropská dotace z Fondu soudržnosti. Přesná cena bude známá až poté, co bude vybrán dodavatel stavby. Jen vypracování projektové dokumentace si z letošního rozpočtu vyžádá okolo 11 milionů korun. Kvůli přiznání dotace musí být celá akce hotova do konce roku 2009.